Aplikacje - Biblia , Słowo Boże zawsze z Tobą

Aplikacje - Biblia , Słowo Boże zawsze z Tobą

 

Na początku było Słowo1,
a Słowo było u Boga1,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało2.
W Nim było życie3,
a życie było światłością3 ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.

Ew.Jan 1 ,1-5

 

Aplikacja Biblii - Polecam 

 

Pisma Świętego Biblii Tysiąclecia - Aplikacja Android