Jak studiować Biblie

Aplikacje do codziennego czytania Słowa Bożego

 

Na początku było Słowo1,
a Słowo było u Boga1,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało2.
W Nim było życie3,
a życie było światłością3 ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.

Ew.Jan 1 ,1-5

  • Pismo Święte PL - Tekst Biblii Tysiąclecia (IV i V wydanie) wykorzystany za zgodą wydawnictwa PALLOTTINUM

  • Biblia  - Teks Biblii Gdańskiej Bezpłatna aplikacja zainstalowana na ponad 250 000 000 urządzeniach

  • Aplikacja Biblii - Polecam 

     

 

Jak studiować Biblie