AKT ODDANIA SWEGO ŻYCIA JEZUSOWI - Bardzo ważne !

 

Rz, 10, 9-13

9 Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. 10 Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.
11 Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. 12 Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. 13 Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.

 

AKT ODDANIA SWEGO ŻYCIA JEZUSOWI

(To bardzo „silna” modlitwa do codziennego odmawiania)

Jezu, dziękuję Ci, żę mnie kochasz!
Wierzę,że umarłeś dla mnie na krzyżu,aby pokonać mój grzech i dać mi wolność, która przynosi pokój.

Chcę jeszcze bardziej poznać Ciebie.Wybieram dziś życie z Tobą, by pójść drogą, którą mi wskażesz. Pragnę żyć dla Ciebie i bardziej niż swoją -Twoją wolę wypełniać. Oddaję Ci swoje życie, plany, marzenia, to co we mnie dobre i to z czym sobie nie radzę.

Jezu, proszę,zostań już na zawsze moim jedynym i wyłącznym Panem. Prowadź mnie, bo nie chcę błądzić, chodzić bez celu, ale chcę żyć tak, jak Ty chcesz abym żył. Ogłaszam Cię dziś Panem i Królem mojego Zycia.
Amen